Z nowym rokiem wejdzie w życie ustawa, która umożliwi rolnikom sprzedaż samodzielnie wytworzonych produktów.

Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że od 1 stycznia rolnicy będą bez przeszkód sprzedawać konsumentom wytworzone przez siebie produkty. Przychody z rolniczego handlu detalicznego będą zwolnione z podatku do kwoty 20 tys. zł.

- Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa, która umożliwia sprzedaż produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników, są do niej wydane rozporządzenia wykonawcze, nie ma więc przeszkód, by rolnicy rozpoczęli taką działalność – mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Rolnicy, którzy chcą prowadzić handel detaliczny, muszą to robić osobiście lub z udziałem najbliższych członków rodziny, bez pośredników. Co ważne, uproszczone będą wymagania higieniczne w produkcji. Przetwórca musi na 30 dni przed rozpoczęciem handlu zarejestrować działalność. W przypadku produkcji zwierzęcej musi złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii, a jeśli będą to przetwory roślinne – do powiatowego inspektora sanitarnego. Przetworzona żywność przez rolnika i jego rodzinę będzie mogła być sprzedawana we własnym gospodarstwie, ale także na targu, festynach itp.