24 października startuje Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2017. Podczas tegorocznego Tygodnia odbędzie się 5 konferencji w 5 miastach, a w ich ramach panele dyskusyjne, prezentacje eksperckie i ciekawe case’y. W każdym mieście zróżnicowany, bogaty merytorycznie program. Warszawa 24.10 | Poznań 25.10 | Wrocław 26.10 | Katowice 27.10 | Gdańsk 27.10

Głównym celem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu jest poruszanie ważnych, zarówno globalnie jak i lokalnie, tematów dla biznesu w tym m.in.: jak włączać Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-30 w działalność firmy? jak skutecznie komunikować raporty niefinansowe? jak efektywnie wdrożyć CSR w swojej firmie oraz w łańcuchu dostaw? Wszystkie wydarzenia składają się z inspirujących i krótkich prezentacji konkretnych praktyk, badań i inicjatyw.

W 2018 roku możemy spodziewać się prawdziwej rewolucji w raportowaniu niefinansowym. Przez ostatnie 10 lat ukazało się nieco ponad 300 raportów. Tyle samo zostanie opublikowane w ciągu jednego roku w związku z obowiązkiem raportowania nałożonym w nowelizowanej ustawie o rachunkowości dostosowującej wymogi dyrektywy 2014/09/UE do polskich przepisów  – mówi Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo. Stoimy przed ważną zmianą dotyczącą dostępu do informacji gospodarczej – dodaje Anam.

Jaka jest polska praktyka raportowania niefinansowego?

Analiza przeprowadzona przez CSRinfo pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat na polskim rynku sporządzono około 317 raportów niefinansowych, wydawanych jako odrębne publikacje. Jest to spore doświadczenie związane ze standardami raportowania, doborem wskaźników i ukonstytuowania nowego procesu sprawozdawczości w firmie. Doświadczenie to koncentruje się w kilku branżach. Najwięcej raportów opublikowały firmy z sektora paliwowego, energetycznego, banki, przemysłu spożywczego oraz transportu i logistyki. Wyraźnie widać, że zainteresowanie dobrowolną dotąd sprawozdawczością rozwija się branżowo. Branże, w których widać rosnące zainteresowanie tematyką raportowania to ochrona zdrowia, handel detaliczny, budownictwo, inne usługi.

Chociaż raportowanie niefinansowe było dotąd dobrowolne raportujący stawiają sobie coraz wyżej poprzeczkę i przygotowują raporty wg międzynarodowych standardów. W ciągu ostatnich 5 lat tj. 2012-2016 aż 78% wszystkich raportów zostało sporządzonych wg międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative. W całym okresie objętym zestawieniem 67% raportów zostało przygotowanych wg tego standardu, co stawia Polskę powyżej średniej światowej. Według danych GRI, 60% raportujących jednostek na świecie korzysta z ich standardu.

Jakie są dobre praktyki raportowania niefinansowego?

Polska praktyka raportowania wykształciła własne standardy, głównie wynikające ze wymagań standardu GRI. Czytelnicy raportów oczekują, że raport będzie zawierał informacje o strategii i celach, wskaźniki w obszarach co najmniej pracowniczym, związanym z działalnością operacyjną firmy, społecznym i środowiskowym. Raporty zazwyczaj skierowane są do wielu interesariuszy i raportujący dokładają starań by były one interesujące zarówno pod kątem treści jak i grafiki. Firmy również w coraz większym stopniu kładą nacisk na komunikację raportów.

Idea tygodnia odpowiedzialnego biznesu

Intensywny tydzień wydarzeń i komunikacji wokół tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju: prezentacje, panel ekspertów, ciekawe case’y, badania, networking.
Poruszanie ważnych dzisiaj tematów dla biznesu: SDGs, raportowanie niefinansowe, CSR w łańcuchu dostaw w konkretny,
praktyczny sposób.
Wzmocnienie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Idea, praktyka, merytoryka

Inspirujemy naszych uczestników do działania. Wszystkie wydarzenia składają się z inspirujących i krótkich prezentacji konkretnych praktyk, badań i inicjatyw.

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu tworzony jest dla

Przedstawicieli biznesu: właścicieli firm, wyższej kadry zarządzającej, specjalistów ds. komunikacji
Przedstawicieli urzędów miast i urzędów marszałkowskich
Środowiska akademickiego
Organizacji społecznych
Dziennikarzy

Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tego jak odpowiedzialnie zarządzać swoim biznesem

W tym roku swoimi praktykami podzielą się m.in.: Bank Zachodni WBK, LPP, ArcelorMittal Poland, Grupa Kęty. 
Konferencje są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i linki do rejestracji na stronie: http://www.csrinfo.org/projekty/tydzien-odpowiedzialnego-biznesu-2017/
Pomysłodawcą projektu jest firma doradczo-edukacyjna CSRinfo.
Partnerzy strategiczni: Bank Zachodni WBK, LPP, ArcelorMittal Poland, Grupa Kęty

Patroni honorowi:

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, UN Global Compact, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Gdańsk, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Instytut Audytorów Wewnętrznych, Związek Maklerów i Doradców

Patroni medialni:

Rzeczpospolita, Harvard Business Review, Głos Wielkopolski, Dziennik Bałtycki, Gazeta Wrocławska, Dziennik Zachodni, Strefa Biznesu, Proto.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl