Nie tylko informatycy – teraz także specjaliści z branży handlowej oraz obsługi klientów nie muszą martwić się o pracę. Zwłaszcza na Mazowszu i w Wielkopolsce.

W październiku na portalu Pracuj.pl opublikowano 40 487 oferty pracy, co oznacza spadek liczby ogłoszeń o 2,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. O pracę najłatwiej było w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.

W ostatnim miesiącu nadal obserwowano wzrost liczby ogłoszeń o pracę w niektórych sektorach w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednak według najnowszych danych GUSu polska gospodarka urosła w trzecim kwartale o 2,5 procent rok do roku, co oznacza najmniejszy wzrost PKB od trzech lat.

Czytaj też:
http://www.strefabiznesu.pl/opinie/a/wzrost-gospodarczy-w-polsce-slabnie-czy-szukajacy-pracy-powinni-sie-martwic,11489629/

Handel i logistyka na deficycie

W październiku na portalu Pracuj.pl największą liczbę ogłoszeń opublikowali pracodawcy z branży handel i sprzedaż - 7 489, co stanowiło 18 proc. wszystkich październikowych ofert (spadek o 7 proc. rok do roku). Kolejnymi branżami z największą liczbą zamieszczonych ogłoszeń były bankowość/finanse/ubezpieczenia z 5 003 ofertami oraz przemysł ciężki z liczbą 3 464 ogłoszeń. Wiele ofert pracy pochodziło także z branży telekomunikacja i zaawansowane technologie oraz przemysł lekki. Wzrosty odnotowano w przemyśle ciężkim – pracodawcy z tej branży opublikowali o 6 proc. ogłoszeń więcej niż przed rokiem, także w branży transport i logistyka nastąpił blisko 5 proc. wzrost ofert pracy, ostatnią branżą w której zanotowano w październiku wzrosty był przemysł lekki (2,3 proc. wzrostu).

Najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy handlu i sprzedaży, do których adresowanych było 37 proc. wszystkich ogłoszeń opublikowanych w październiku. Pracodawcy poszukiwali także pracowników obsługi klienta (21 proc. wszystkich ofert pracy) oraz IT (15 proc. wszystkich ofert). W znacznej liczbie ogłoszeń mogli wybierać także specjaliści do spraw finansów (13 proc. wszystkich ofert) oraz inżynierowie – 10 proc. wszystkich ogłoszeń.

Największy wzrost zainteresowania pracodawców dotyczył logistyków – liczba adresowanych do nich ofert wzrosła o niemal 9 proc. w porównaniu z październikiem 2015 r. Widoczny był także wzrost zapotrzebowania na specjalistów obsługi klienta – w październiku wyniósł nieco ponad 5 proc.. Niewielki, bo 2 proc. wzrost rok do roku, zanotowano także w przypadku inżynierów.

Mazowsze, ale i Małopolska

Mazowieckie niezmiennie znajduje się na czele województw z największą liczbą ogłoszeń o pracę. W październiku pracodawcy z tego regionu opublikowali 9 132 oferty, co stanowiło 23 proc. ogólnej liczby ogłoszeń w tym miesiącu. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 4 249 ofertami oraz wielkopolskie z 3 711 ofertami. Znaczna liczba ogłoszeń pochodziła także z województw: małopolskiego (3 649), śląskiego (3 574) oraz pomorskiego (2 785). Największe wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy odnotowano w województwach wielkopolskim i pomorskim, w których pracodawcy zamieścili o 4 proc. więcej ogłoszeń niż przed rokiem, nieco mniejsze wzrosty zanotowano także w województwach mazowieckim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim.

W październiku zapotrzebowanie na nowych pracowników najczęściej zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które opublikowały łącznie 12 013 ofert pracy. Zbliżona liczba ogłoszeń pochodziła z przedsiębiorstw, w których pracuje od 11 do 50 osób (10 782 oferty) oraz tych zatrudniających od 51 do 250 pracowników (10 761 ofert). Najmniejsza liczba ogłoszeń została zamieszczona przez mikrofirmy liczące do 10 osób i wynosiła 6 596. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów zanotowano w firmach małych zatrudniających od 11 do 50 osób i wyniósł on 2 proc.

Obejrzyj:
http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/ukrainscy-pracownicy-recepta-polskiego-rynku-pracy,11489619/