Polacy zaczęli poważnie zastanawiać się nad swoją sytuacją materialną w przyszłości. Częściej niż inni Europejczycy podejmują samodzielne decyzje finansowe, ale nadal większość z nas konsultuje się z rodziną w sprawach związanych z finansami wynika z danych grupy ING oraz Epiphany Reaserch Based Consultancy.

 

Badania pokazują, że Polacy są świadomi swojej sytuacji finansowej. Prawie 65 procent osób uważa planowanie swojej przyszłości finansowej za najważniejsze. Nie tylko planują i kontrolują budżet, ale także kierują się intuicją czy przeczuciami w finansach. Najliczniejsza grupa badanych Polaków - prawie 20 procent - to osoby kierujące się znacznie częściej emocjami niż przemyślanymi decyzjami.

Jednak biorąc pod uwagę długofalowe planowanie swoich finansów, Polacy są stosunkowo odpowiedzialni. Ponad 70 procent badanych planuje swoje wydatki w dłuższym horyzoncie czasowym. A ponad 60 procent uważa, że powinno rozpocząć oszczędzanie, by móc przejść na wcześniejszą emeryturę. Ponad 65 procent polskich respondentów deklaruje, że posiada podstawową wiedzę na temat finansów. Zdecydowanie większą świadomość finansową posiadają mężczyźni (60 procent), natomiast kobiet posiadających dobrą wiedzę o finansach jest zaledwie 40 procent.

W porównaniu do roku 2010, nastąpił niewielki wzrost liczby osób nieposiadających polisy. Jednak odpowiedzialnie podchodzimy do naszej przyszłości finansowej oraz racjonalnie podejmujemy decyzje inwestycyjne i nadal 50 procent badanych Polaków jest objętych ubezpieczeniem.  - Mimo naszej historii gospodarczej jesteśmy otwarci na nowe formy inwestycyjno-ubezpieczeniowe, a rynek w dalszym ciągu jest chłonny. Wymaga od nas, jako ubezpieczyciela prowadzenia akcji edukacyjnych, mających na celu budowanie świadomości ubezpieczeniowej oraz transparentnego przedstawiania oferty” – komentuje Anna Grzelońska, dyrektor marketingu i członek Zarządu ING Życie.

W badaniu wzięło udział 5000 respondentów z 10 krajów Europy (Węgry, Bułgaria, Grecja, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Turcja) –  Polacy stanowili 1/3 badanych.