W czasie trwające obecnie posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Staje ona w obronie małych i średnich firm, wobec których swoją przewagę wykorzystują duże sieci handlowe.

Jak napisano w uzasadnieniu ustawy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, jej celem jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych.

Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie dodatkowych opłat, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności.

Po wejściu przepisów ustawy w życie, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją.

Czytaj też:

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/szwajcarski-przepis-na-sukces-wskazowki-dla-polski,11522318/

Wszczęcie postępowania może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych maksymalnie pięć miesięcy.
Uchwalona ustawa trafi teraz do Senatu, który może wnieść jeszcze do niej poprawki.

Zobacz:

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/zakaz-handlu-w-niedziele-moze-zmniejszyc-obroty-o-96-mld-zl-za-te-decyzje-zaplacimy-wszyscy,11522228/