We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który ma zwiększyć ochronę ubezpieczonych. Poprawić ma się m. in dostęp do informacji.

Projekt zakłada, że wszyscy klienci będą objęci jednakową ochroną, mimo różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa jest wypełnieniem unijnych dyrektyw, które mają zwiększyć bezpieczeństwo osób ubezpieczonych. Kluczem do osiągnięcia tego celu, zarówno w projektach Ministerstwa Finansów i Rozwoju, jak również i unijnych dyrektywach, ma być polepszenie dostępu do informacji o produkcie oraz jego dystrybutorze.

Projekt zakłada bowiem, że dystrybutor ubezpieczeń będzie miał prawny obowiązek do informowania klienta na temat wysokości wynagrodzenia oraz tego czy pobiera honroarium, prowizje, lub inny jego rodzaj. Ma to wykluczyć niekorzystne zjawisko tzw. misselingu, czyli niekorzystnej sprzedaży i zwiększyć transparentność ubezpieczeniowych umów.

Zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy będą również zobowiązani do stosowania odpowiedniego procesu zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego. Projekt wprowadza obowiązek zrozumiałego informowania klientów o warunkach umowy w postaci papierowej, lub innej dla niego dogodnej.

Czytaj też:
Późno bo późno, ale nareszcie osoby zaciagające i spłacające kredyty hipoteczne są chronione przez prawo. Sprawdź w jaki sposób

Projekt zakłada podzielenie pośredników ubezpieczeniowych na funkcje brookerów i agentów ubezpieczeniowych. Nie będą one mogły być łączone ze względu na możliwy konflikt interesów. Dokument nakłada na firmę ubezpieczeniową obowiązek postępowania rzetelnego, profesjonalnego i zgodnego z szeroko pojętym interesem klientów. Klientom ma być przedstawiana umowa dla nich najbardziej korzystna, a nie taka, która gwarantowałaby jak największy zysk dystrybutorowi.

Natomiast drugi projekt, który również dotyczy ubezpieczeń, o noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oddaje nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucja będzie również odpowiedzialna za nadawanie kar administracyjnych. Do Komisji będą trafiać też informacje o nowych produktach ubezpieczeniowych, zakłady będą zobowiązane do zgłaszania ich na 30 dni wprowadzeniem ich do oferty.

OBEJRZYJ WIDEO:
Na wynajmie mieszkania dalej możesz zarobić