Prawie o 7 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku wydaliśmy w minionym miesiącu na zakupy. Zdecydowanie najwiecej na żywność i napoje.

W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,7 proc. (wobec wzrostu o 7,9 proc. przed miesiącem. W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,4 proc., poinformował w piątek 19 maja Główny Urząd Statystyczny.

W ocenie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w kwietniu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku w większości grup.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 9,4 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. przed rokiem) oraz w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 9,1 proc. wobec 7,3 proc.), jak również w jednostkach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 9,0 proc. wobec spadku o 5,1 proc. w ub. roku).

Niższą sprzedaż odnotowano natomiast w podmiotach wchodzących w skład grupowań: „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 5,4 proc. wobec wzrostu o 19,1 proc. przed rokiem) oraz „pozostałe” (o 0,2 proc.).

W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 6,9 proc. (wobec wzrostu o 4,6 proc. w 2016 r.).

Obejrzyj wideo:

60 sekund biznesu: Wysokość wynagrodzenia już nie jest tak ważna dla pracownika jak...