Od kwietnia br. oprócz urządzania nielegalnego hazardu, zabronione jest także uczestnictwo w grach hazardowych w sieci Internet, których organizator nie uzyskał wymaganego zezwolenia. Udział w takich zakładach stanowi na gruncie Kodeksu karnego skarbowego wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Od 1 kwietnia 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy ustawy o grach hazardowych. Na jej mocy ustawodawca wprowadza mechanizmy pozwalające na skuteczną walkę z szarą strefą w branży zakładów bukmacherskich oferowanych w Internecie.

Projekt nowelizacji ustawy hazardowej jest bez wątpienia istotny z punktu widzenia branży zakładów wzajemnych oferowanych w Internecie. Branża ta jest bowiem w ok.

90 procentach opanowana przez szarą strefę, czyli przez bukmacherów, którzy bez zezwolenia Ministra Finansów kierują swoje usługi do graczy znajdujących się na terytorium Polski. Tym samym łamią oni obowiązujące przepisy prawa i nie płacą w Polsce podatków. W celu walki z szarą strefą zaproponowano w projekcie blokowanie stron internetowych nielegalnie działających bukmacherów, co – jak pokazują doświadczenia innych państw – jest skutecznym instrumentem w walce z nielegalnym hazardem.

Gracze w przeważającej większości nie mają jednak świadomości, że swoim działaniem łamią prawo i narażają się na odpowiedzialność prawną.

W kontekście blokowania stron warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z projektem minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie prowadził rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Wizyta na stronie, która znajdzie się w tym rejestrze będzie skutkowała przekierowaniem na specjalnie przygotowaną witrynę Ministerstwa Finansów z komunikatem dotyczącym legalności danego podmiotu.