Big InfoMonitor organizuje akcję „Odzyskuj alimenty”, w ramach której można wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru już za symboliczną złotówkę zamiast 69 zł. Osobom, które skorzystały z tej możliwości, udało się już odebrać ponad 100 tys. zł alimentów. Od połowy ubiegłego roku, od kiedy obniżona została opłata za wpis do końca lutego, osoby prywatne zgłosiły do BIG InfoMonitor długi o wartości ponad 2 mln zł.


– Promocję przedłużyliśmy do połowy tego roku, ponieważ zależy nam, aby rodzice niealimentowanych dzieci, podobnie jak gminy, też mogły przekazywać dłużników alimentacyjnych za darmo – mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.  

Długi alimentacyjne osób, za które świadczenie wypłaca Fundusz Alimentacyjny, przekraczają już 8,3 mld zł. Kwota ogromna, ale i tak pokazuje tylko mniejszą część problemu, ponieważ dotyczy jednej trzeciej spośród miliona dzieci, którym należą się alimenty, ale ich nie otrzymują. Rodzice ponad 600 tys. pozostałych dzieci wciąż nie widnieją – choć powinni – w rejestrach  dłużników.– Łączna kwota wszystkich niepłaconych alimentów może wynosić dziesiątki miliardów złotych. Aby wreszcie było wiadomo, ile to naprawdę jest, zachęcamy osoby prywatne do wpisania dłużników alimentacyjnych swoich dzieci do baz BIG – mówi Agnieszka Wilewska, mama dwójki dzieci, ze Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”.– Do tej pory, gdy zwracałam się z prośbą o pomoc do różnego rodzaju urzędów państwowych i ministerstw – Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz resortu sprawiedliwości – za każdym razem słyszałam, że mój przypadek jest indywidualny – dodaje Agnieszka Wilewska.

 

Jak wpisać dłużnika

Najpierw należy założyć bezpłatne BIGkonto. Konto można założyć przez internet lub w Centrum Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 17. Potrzebny do tego jest skan dowodu osobistego, jeśli konto zakładane jest w sieci. Trzeba też liczyć  się z pocztową wysyłką umowy na założenie konta. Potrzebny do tego jest wyrok sądowy orzekający o prawie do alimentów (koniecznie z klauzulą wykonalności) lub skan wyroku, jeśli oryginał został przekazany komornikowi. Do BIG trzeba też podać datę wydania oraz  sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego  zobowiązanie. Gdy konto już działa, możliwe jest dokonanie wpisu dłużnika. Ważnym elementem postępowania jest wysłanie do dłużnika na 14 dni przed wpisem stosownego wezwania do zapłaty, listem poleconym na posiadany adres korespondencyjny.

Rejestr dłużników mobilizuje

Obecność w bazie BIG InfoMonitor oznacza, że o niesolidności osoby dowiedzą się m.in. banki, firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne. Konsekwencją są kłopoty z uzyskaniem kredytu, pożyczki, telefonu na abonament, umowy na telewizję kablową, internet, czy problem z jednoosobową działalnością gospodarczą, jeśli kontrahenci poza NIP-em będą sprawdzali też PESEL właściciela firmy. Wykreślenie z rejestru następuje po całkowitej spłacie zadłużenia. Częściowa spłata powoduje obniżenie kwoty zadłużenia.

Po zalogowaniu się na konto wielkość długu aktualizuje wierzyciel. Jeśli jednak tego nie zrobi, wówczas przez 10 lat będzie widniał w bazie, do której zaglądają banki, firmy pożyczkowe, planujący nawiązać współpracę przedsiębiorcy, firmy telekomunikacyjne i wiele innych podmiotów. Tylko całkowita spłata zadłużenia może spowodować, że wpis zostanie usunięty z rejestru.