Aneta Moczkowska została powołana na stanowisko prezesa Parku Śląskiego. Zastąpi Andrzeja Wyrobca, który wczoraj zrezygnował z tej funkcji.

- Głównym zadaniem nowej prezes Parku Śląskiego będzie pozyskanie pieniędzy na realizację projektów przygotowanych dla Parku Śląskiego – poinformował Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Aneta Moczkowska od stycznia 2015 roku pełniła funkcję sekretarza województwa śląskiego. Wcześniej, od marca 2013 do stycznia 2015 była Sekretarzem Miasta Tychy. Ma doświadczenie na stanowisku doradcy Prezydenta Tychów ds. komunikacji społecznej, a także pracy w wydziałach: Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Funduszy Europejskich oraz Rozwoju Miasta.

- Do tej pory brała udział w pracach przygotowawczych, teraz czas na realizację projektów i pomysłów. Jestem przekonany, że Pani Aneta Moczkowska będzie skutecznie zarządzać przestrzenią, w której skład wchodzą Stadion Śląski, Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie i Ogród Zoologiczny. Jako inicjatorka i pomysłodawczyni Programu Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego „Kierunek Śląskie 3.0” udowodniła, że jest kreatywna, że potrafi stworzyć wizję i ją skutecznie realizować. W samym zresztą dokumencie wskazano rolę Parku, który stać ma się przestrzenią rekreacji, kultury i wypoczynku współczesnych mieszkańców metropolii oraz na nowo zyskać miano wizytówki regionu. Uważam, że Park zyskał dobrego gospodarza – dodał marszałek.

Jako sekretarz województwa Aneta Moczkowska była zaangażowana w wiele projektów, także tych związanych z Parkiem Śląskim. Brała udział w pozyskiwaniu inwestora dla Wesołego Miasteczka. Pracowała w Konwencie do spraw Parku Śląskiego, w którego skład weszli m.in. prof. Jerzy Buzek, Jerzy Dudek, Tomasz Konior i Artur Rojek. Celem Konwentu było przygotowanie strategii dla Parku.

Zobacz galerię

Jest absolwentką politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Administracji i Zarządzania i Podyplomowych Studiów Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

PARK ŚLĄSKI to unikatowa „oaza zieleni” zlokalizowana w Chorzowie, pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. Od ponad 60 lat służy spacerowiczom, turystom, uczestnikom imprez masowych a także zwolennikom wzmacniania zdrowia i sportowej kondycji na łonie przyrody poprzez marsz, bieg lub jazdę na rowerze bądź rolkach. Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski zajmuje aż 620 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne a 100 ha pielęgnowane stale powierzchnie parkowe. Stawy, sadzawki, strumyki, rozliczne gatunki drzew i krzewów oraz rozległe łąki stanowią w chorzowskim parku przyjazną ostoję dla dzikiej fauny , która żyje tu w nietypowym sąsiedztwie z mieszkańcami Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.