Ponad 684 mln zł - tyle wynosi wartość projektów rozbudowy dróg w Katowicach i Bielsku-Białej, które otrzymają dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania to ponad 575 mln zł. Które drogi zostaną rozbudowane?

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych zostało podpisanych osiem umów inwestycyjnych na rozbudowę dróg w siedmiu miastach w Polsce. Trzy z dofinansowanych projektów będą realizowane w naszym województwie. Łączna wartość tej dotacji wyniosła ponad 1 mld zł, a ponad 575 mln zł trafi właśnie do województwa śląskiego.

CZYTAJCIE TEŻ:
Ponad 400 milionów złotych na rozbudowę dróg w Gliwicach, Tychach, Rybniku, Sosnowcu i Częstochowie

Które drogi w Śląskiem zostaną rozbudowane dzięki unijnej dotacji?

Po pierwsze - dofinansowany zostanie pierwszy etap rozbudowy DK 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 to budowanego węzła z ul. Armii Krajowej.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 400 018 137,92 zł, a dofinansowanie unijne pokryje - 338 262 714,14 zł. Termin realizacji - do października 2019.

„Dzięki tej inwestycji zostaną rozbudowane i przebudowane 2 odcinki dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4. Projekt obejmuje także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Inwestycja wpłynie m.in. na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz na zmniejszenie liczby wypadków i zdarzeń drogowych" - czytamy w informacji prasowej.

Po drugie - dofinansowany zostanie czwarty etap tej inwestycji, obejmujący rozbudowę DK 81 na odcinku ul. Kościuszki
z budową węzła Armii Krajowej. W tym przypadku wartość projektu wyniesie - 132 841 828,93 zł, z czego unijna dotacje pokryje - 111 407 158,50 zł. Termin realizacji - do marca 2019 roku.

„Projekt polega na rozbudowie do przekroju dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 81 (ul. Kościuszki) oraz budowie dwupoziomowego węzła drogowego, częściowo kolizyjnego, na przecięciu ulic Kościuszki i Armii Krajowej. Rozbudowane zostaną również elementy układu drogowego z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna – w tym kolejowa. Realizacja projektu umożliwi usunięcie niedoborów przepustowości istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawi dostępność do infrastruktury TEN-T w ramach węzła miejskiej sieci bazowej.

Inwestycja niesie ze sobą liczne korzyści: przyczyni się do poprawy stanu technicznego i rozbudowy nowoczesnej infrastruktury drogowej. To z kolei wpłynie na dostępność transportową, likwidację tzw. wąskich gardeł funkcjonującej infrastruktury, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie kosztów społecznych i ekonomicznych – w tym kosztów czasu, kosztów środowiskowych związanych z transportem oraz poprawę jakości i komfortu życia w otoczeniu wspomnianych inwestycji" - informuje zespół ds. informacji i promocji Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Po trzecie - unijne dofinansowanie otrzyma również rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielski Białej. Wartość projektu to 151 331 195,72 zł, a dofinansowanie z UE wyniesie - 126 073 948,75 zł. Termin realizacji - do listopada 2019.

„Projekt złożony jest z dwóch przedsięwzięć, które obejmują: rozbudowę ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Lwowskiej do granicy miasta oraz rozbudowę ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej miasta Bielsko-Biała dzięki poprawie płynności ruchu na drodze krajowej nr 52 – trasie wylotowej w kierunku województwa małopolskiego. Zasięg oddziaływania inwestycji ma charakter regionalny i lokalny. Droga krajowa nr 52 stanowi bowiem połączenie między woj. śląskim i małopolskim, pełni również ważną funkcję dla mieszkańców okolicznych miejscowości, dla których miasto Bielsko-Biała stanowi miejsce pracy i nauki" - informuje CUPT.

ZOBACZCIE FILM: najnowsze informacje z Polski