Katowice ogłosiły przetargi na realizację największej inwestycji drogowej w mieście. Chodzi o przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań: dróg krajowych nr 86 i 81 w Giszowcu oraz Armii Krajowej i Kościuszki w Piotrowicach.

Koszt obu tych inwestycji to ok. 560 mln zł, z czego aż 450 mln zł to dofinansowanie, jakie miasto otrzymało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oferty w pierwszym postępowaniu wykonawcy mogą składać do 28 lipca, w drugim - do 7 sierpnia.

Pierwszy z projektów dotyczy rozbudowy i przebudowy dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km. Te odcinki to drogi dojazdowe do A4. W ramach prac przebudowana zostanie ul. Pszczyńska, a także rozbudowany węzeł Kolista na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej, Kolistej oraz 73. Pułku Piechoty.

To najważniejszy zakres prac, ale w planie są też m.in. remonty odcinków ulic Kolistej i Karolinki, budowa nowych łącznic drogowych, przebudowa przejść dla pieszych, przejazdu kolejowego, czy przepustu na Potoku Bolina.

Realizacja przebudowy ma potrwać do 2020 i kosztować będzie 400 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie 338,2 mln zł.

Druga inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Piotrowice i obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km od wiaduktu kolejowego do wysokości stacji paliw, przebudowę odcinka drogi Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej - Kościuszki, przebudowę ul. Małachowskiego i ul. Harcerzy Września 1939. W ramach zadania planowana jest też budowa dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego typu „Karo” na skrzyżowaniu Kościuszki z ulicą Armii Krajowej z tzw. „rondem turbinowym” dwupasmowym, umożliwiającym poprzez DK 86 dojazd do autostrady A4. Ta inwestycja ma zostać zrealizowana do 2019 i kosztować będzie 132,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 111,4 mln zł.

Przypomnijmy, że realizacja obu projektów jeszcze kilka miesięcy temu stanęła pod znakiem zapytania, gdyż oba zostały wpisane na listę rezerwową unijnego dofinansowania. Dopiero w marcu Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu puli funduszy konkursu i przyznaniu dotacji dla projektów z Katowic.

Zobacz galerię

- Te inwestycje o wartości ponad pół miliarda złotych są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w regionie. Ich realizacja znacząco podniesie komfort życia mieszkańców Katowic i regionu, niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień - komentował wówczas Marcin Krupa.

- Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86 - a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce - dodawał.

ZOBACZ KONIECZNIE: NASZA RAMÓWKA
DZISIAJ POLECAMY PROGRAM KATARZYNY KAPUSTY Z CYKLU TU BYŁAM