Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obchodzi 20-lecie powołania. Jest największą w Polsce i drugą na świecie strefą ekonomiczną. W ciągu tych 20 lat firmy zainwestowały tutaj 24 mld złotych i stworzono 60 tys. miejsc pracy.

Plany KSSE na 2016 rok to stworzenie dodatkowego 1,5 tys. etatów i ściągnięcie inwestycji o wartości kolejnego miliarda złotych. Po sześciu miesiącach już niemal w całości... zrealizowane.
– Ekonomiści z Uniwersytetu Łódzkiego wyliczyli, że każda złotówka "podarowana" inwestorom stref ekonomicznych
w formie ulgi generuje osiem złotych, które wpływają do budżetu w innych miejscach – w postaci podatku PIT, VAT
i innych.

Dodatkowo każde miejsce pracy tworzone przez nowego inwestora powoduje powstanie 2 do 3 miejsc pracy poza strefą, u jego partnerów biznesowych, najczęściej dostawców. Dziś stosunkowo łatwo uzasadnić efektywność
i wpływ stref ekonomicznych na gospodarkę. To jednak nie było takie oczywiste 20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy działalność – mówi Piotr Wojaczek, prezes KSSE.

KSSE S.A. została powołana 18 czerwca 1996 roku. Pierwszym i dotychczas największym inwestorem, spośród ponad 240 firm realizujących obecnie swoje projekty w Strefie, jest General Motors, który rozpoczął działalność w 1998 roku. Producent samochodów w swoją gliwicką fabrykę Opla zainwestował dotychczas ponad 3,9 mld złotych i zatrudnił ponad 3 tys. pracowników.
Największymi inwestorami w pozostałych podstrefach są: w Podstrefie Tyskiej Nexteer Automotive Poland, zatrudniający ponad 1,4 tys. pracowników, który zainwestował łącznie ponad 0,9 mld złotych; w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej Brembo Poland, zatrudniający ponad 1,1 tys. osób, którego łączna wartość poniesionych nakładów przekracza 0,7 mld złotych oraz FCA Powertrain Poland w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej, który utworzył ponad 740 miejsc pracy, inwestując w Strefie ponad 1,3 mld złotych.

Rekordowym dotąd dla katowickiej strefy okazał się rok 2005, kiedy to firmy działające na jej terenie zrealizowały inwestycje o wartości ponad 2,4 mld zł. generując w ten sposób ponad 10 tys. miejsc pracy, a podobny wynik osiągnięto w 2007 roku - 2 mld zł inwestycji i ponad 7,3 tys. miejsc pracy oraz w 2014, w którym odnotowano 2,2 mld złotych inwestycji i 4,4 tys. miejsc pracy.
W Strefie dominują przedstawiciele branży motoryzacyjnej - 24 proc. (52 firmy). KSSE S.A. wraz z partnerami - InnoCo Sp. z o.o. oraz Landster Sp. z o.o. Sp. k. - utworzyła klaster Silesia Automotive, który potem przekształcony został
w Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, inicjatywę realizowaną wspólnie z i na rzecz przedsiębiorstw działających głównie w branży motoryzacyjnej i instytucji z nią współpracujących. Celem klastra jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu wysokich kompetencji branży motoryzacyjnej i innych branż, w których cenione są unikalne kompetencje, specyficzne dla regionu Śląska.
Spośród innych branż licznie reprezentowane są w Strefie również branże metalowa, tworzyw sztucznych, maszynowa, budowlana, chemiczna i logistyczna. Łącznie w KSSE działalność prowadzą przedstawiciele 23 gałęzi przemysłu.

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw największa grupa inwestorów strefowych to duże firmy - stanowią 57 proc. (122 podmioty). Jednak od dwóch lat gwałtownie rośnie zainteresowanie inwestycjami firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), w większości o polskim kapitale, które stanowią już blisko 43 proc. wszystkich inwestorów.
W 2014 i 2015 roku blisko 50 proc. wszystkich rozpoczętych w Katowickiej SSE inwestycji pochodziło właśnie z tego sektora.

Wzrost liczby firm z sektora MŚP w katowickiej strefie to wynik przeprowadzonej przed kilku laty w tej grupie analizy potrzeb inwestycyjnych. Analiza wykazała, że małe i średnie firmy przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w strefie ekonomicznej na pierwszym miejscu biorą pod uwagę lokalizację i optymalny rozmiar terenu pod inwestycję, co przekłada się również na jego cenę, oraz jego dobre skomunikowanie.

– Widząc wyniki analizy zdecydowaliśmy się proponować inwestorom małe działki, skrojone na ich potrzeby. To był strzał w dziesiątkę, a grono dużych globalnych graczy zaczęli uzupełniać regionalni i lokalni polscy prężni inwestorzy. Strefa zaczęła być szansą rozwoju biznesu również dla rodzimego biznesu – mówi prezes Piotr Wojaczek.
Obecnie 87 spośród strefowych przedsiębiorstw reprezentuje polski kapitał (pow. 40 proc. wszystkich inwestorów). Wśród zagranicznych inwestorów dominują firmy włoskie - 11 proc. (25 firm), niemieckie - 11 proc. (24 firmy), amerykańskie - 9 proc. (20 firm) i francuskie -  5 proc. (11 firm).

W opublikowanym w grudniu minionego roku raporcie redakcja Financial Times uznała Katowicką SSE za jedną
z dwóch najlepiej rozwiniętych na świecie stref ekonomicznych. KSSE S.A. to również największa polska strefa ekonomiczna. Zgodnie z informacją o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedłożoną przez Ministerstwo Rozwoju i przyjętą przez rząd 24 maja 2016 roku, od początku istnienia, do końca 2015 r., nakłady inwestycyjne w 14 polskich specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) wyniosły ok. 111,7 mld zł, a zatrudnienie ponad 312 tys. osób. Udział KSSE S.A. w globalnych wynikach polskich SSE to ponad 20 proc. wartości nakładów i 18,5 proc. liczby miejsc pracy.

Plan KSSE S.A. na bieżący rok zakłada pozyskanie inwestycji na kwotę przekraczającą 1 mld złotych i utworzenie nawet 1,5 tys. nowych miejsc  pracy. Po wydaniu 11 zezwoleń od początku bieżącego roku, w ramach których inwestorzy deklarują 1 mld zł inwestycji i stworzenie ponad 900 miejsc pracy – plan udało się zrealizować niemal w całości.