Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrała już członków zarządu IX kadencji. Na czele zarządu ponownie stanie Tomasz Gawlik, który do tej pory zasiadał na stanowisku prezesa. Dokładnie w piątek Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i wybrała członków zarządu IX kadencji. Na czele nowego zarządu ponownie Stanie Tomasz Gawlik.


- W skład nowego zarządu wejdą: Robert Ostrowski jako zastępca  ds. ekonomicznych, Józef Pawlinów jako zastępca ds. technicznych, Krzysztof Mysiak jako zastępca ds. handlu oraz wcześniej wybrany przez załogę Artur Wojtków jako zastępca ds. pracy i polityki społecznej - wylicza Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka JSW.

Członkowie zarządu IX kadencji zostali powołani do pełnienia swoich funkcji, ale obejmą je dopiero z dniem odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW.

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki  delegowała dwóch swoich członków – Roberta Ostrowskiego i Krzysztofa Mysiaka - do czasowego wykonywania czynności członków zarządu od od 10 maja do dnia odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- Robert Ostrowski został delegowany do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, a Krzysztof Mysiak – zastępcy prezesa zarządu ds. strategii - informują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.