Dziś otwarto oferty 16 firm, które chcą budować drugą jezdnię na S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Najtańsza oferta jest o połowę niższa od kwoty, jaką na inwestycję chciała przeznaczyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA, Acciona Construcciion S. A Infrastructuras SA z Hiszpanii złożyło najtańszą ofertę w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi S1 od węzła Podwarpie do lotniska w Pyrzowicach. Dziś otwarto oferty przetargowe. Oferta wspomnianej firmy opiewała na kwotę 76 mln 800 tys. 767 zł i 88 groszy. Najwyższą ofertę z kolei złożyło konsorcjum firm Trakcja PRKiL SA z Warszawy, Comsa SA (Hiszpania), Akcine Bendrove „Kauno Tiltai (Litwa) oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z oo (Białystok) - konsorcjum wyceniło wykonanie tej inwestycji na 117 mln. 785 tys. 981 zł i 34 gr.

CZYTAJCIE TEŻ:
Budowa S1: będzie decyzja środowiskowa na tzw. obejście Węgierskiej Górki
S1: Będzie przetarg na wykonanie koncepcji programowej prawie 40 km tej trasy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała na tę inwestycje przeznaczonych 161 mln 255 tys. 474 zł i 83 gr. Wszystko wskazuje więc na to, że może zaoszczędzić nawet połowę tej kwoty.

Najtańsza nie znaczy najlepsza

Otwarcie ofert nie oznacza jednak końca całej procedury.

- Nie zawsze najtańsza oferta oznacza najkorzystniejszą - mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.
Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiającej stosować będzie następujące kryteria: cena– waga 90 proc., termin realizacji – waga 5 proc. i okres gwarancji jakości – waga 5 proc.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty całe postępowanie zostanie przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do kontroli. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Zamówienie przewidziano do realizacji w formule „Buduj”. Budowa tego odcinka S1 finansowana będzie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego.

Przypominamy, że w latach 2005 – 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 – 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

CZYTAJCIE DALEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE