Od czwartku w czterech śląskich miastach: Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Bytomiu, odbywa się piąta edycja Kongresu Ruchów Miejskich na Śląsku i w Zagłębiu. Wczorajsza dyskusja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach została poświęcona m.in. zagadnieniu miastu równych szans. O Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnych, a także o Karcie Równości rozmawiali Robert Biedroń, prezydent Słupska i Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Pretekstem do wczorajszego spotkania była debata na temat możliwości wprowadzenia w polskich miastach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnych (Rady Gmin i Regionów Europy, z 2006 r., wdrożona w 1653 miastach europejskich), a także Karty Równości, zainicjowanej w 2012 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta została przyjęta przez Słupsk, a następnie Poznań.

W pierwszej części spotkania Lidia Makowska ze Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk i Małgorzata Tkacz-Janik z Kongresu Kobiet i Stowarzyszenia Szlak Kobiet, przyjrzały się m.in. równościowemu zatrudnieniu w urzędach i spółkach miejskich, dostępowi do przestrzeni miejskiej, polityce senioralnej i prozdrowotnej, a także przeciwdziałaniu wykluczeniom oraz edukacji antydyskryminacyjnej. W kolejnej części odbyła się debata, w której udział wzięli, m.in. Robert Biedroń, prezydent Słupska, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

– W przypadku równości mam przede wszystkim osobiste doświadczenie, które przekłada się również na moją pracę, jako polityka. To patrzenie przez równościowe okulary sprawia, że z coraz większą pasją stawiam na indywidualne potrzeby mieszkańców, niż budowę stadionu, czy aquaparku. Kiedy taki obiekt powstaje to oczywiście cieszy oko, ale zarazem przysłania, to co naprawdę ważne; przystosowanie do potrzeb osób starszych, czy niepełnosprawnych. Miasto to organizm całościowy, w którym najważniejsi są mieszkańcy – mówił w czasie spotkania Robert Biedroń.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, jest dokumentem powstałym z inicjatywy Komitetu Regionów w 2006 r. Jego celem jest wprowadzenie równego statusu kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej oraz miejskiej. Karta zakłada między innymi zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji w demokratycznym społeczeństwie, walkę ze stereotypami dotyczącym płci oraz stosunki i uprzedzeniami z nich wynikającymi.

ZOBACZCIE FILM: EKG od kuchni