Po trwających do północy negocjacjach ws. połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym udało się opracować kolejną wersję porozumienia. Poniedziałkowa wersja została parafowana dotychczas tylko przez dwie z ośmiu organizacji, sygnatariuszy Holdingowego Układu Zbiorowego. Inne wciąż zgłaszali zastrzeżenia. Co znalazło się w nowym opracowaniu? Czy dokument zostanie dzisiaj podpisany?

Niemal osiem godziny trwało wczorajsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która zajmowała się tematem połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym. Spotkanie było zamknięte dla mediów ze względu na swój charakter negocjacyjny.

AKTUALIZACJA:
JEST POROZUMIENIE WS. FUZJI KHW I PGG

Przypomnijmy, że jedna z wersji porozumienia została wypracowana podczas poniedziałkowych rozmów, ale dokument został parafowany jedynie przez dwie organizacje związkowe, zaś wszystkich sygnatariuszy Holdingowego Układu Zbiorowego jest ośmiu. We wczorajszym WRDS nie wzięli udziału przedstawiciele m.in. WZZ Sierpień 80 z KHW, którzy dokument parafowali właśnie w poniedziałek.

CZYTAJCIE TEŻ:
Przed WRDS kolejna runda negocjacji ws. fuzji KHW i PGG
Tobiszowski: Porozumienie w sprawie fuzji PGG i KHW najpóźniej do środy

Podczas wtorkowego posiedzenia WRDS, które została zwołane na ubiegłotygodniowy wniosek Solidarności KHW, została opracowana kolejna wersja porozumienia. Choć jeszcze nieoficjalne, bowiem dokument jeszcze nie został upubliczniony - oto jego najważniejsze punkty:

1

. Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast w dokumencie ma znaleźć się zapis, że porozumienia płacowe, obowiązujące w PGG nie zostaną wypowiedziane przez najbliższy rok. Gwarancja ta ma objąć zarówno pracowników KHW, jak i PGG.

Niektórzy związkowcy z KHW zwracali uwagę, że porozumienie płacowe, w przeciwieństwie do układu zbiorowego, może zostać wypowiedziane jednostronnie w każdej chwili, zaś w przypadku układu zbiorowego - wszelkie zmiany wymagają zgody wszystkich sygnatariuszy oraz rejestracji zmian w Państwowej Inspekcji Pracy.

Zobacz galerię

Ministerstwo przekonując górników do zrezygnowania z HUZ, zwracali uwagę, że wchodząc w system wynagradzania PGG, ich zarobki wzrosną nawet o kilkaset złotych.

2.

W związku z tym, że pracownicy KHW zostaną włączeni w system finansowania PGG, górnikom z KHW zostanie zawieszona „czternastka” za 2017 rok. Przypomnijmy, że podczas negocjacji przed powołaniem PGG, związkowcy dawnej Kompanii Węglowej zgodzili się, aby nagrodę roczną zawiesić na okres dwóch lat – za 2016 i 2017 rok.

3.

Sytuacja kopalni ruch Śląsk ma znaleźć się w załączniku do porozumienia, który określa powołanie specjalnego zespołu. Zespół ten ma ocenić szansę i perspektywy połączenia tej kopalni z kopalnią Halemba – Wirek (należy do PGG). Jeśli w raporcie tym nie zostaną dostrzeżone szanse połączenia (nie będą uzasadnione technicznie i ekonomicznie), ruch Śląsk miałby zostać przekazany do SRK zgodnie z Planem Techniczno – Ekonomicznym powiększonej PGG.

CZYTAJCIE DALEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE