Program zachęcający pracodawców do zatrudniania pracowników tylko na umowach o pracę.

Do tej pory nowe miejsca pracy były naszym priorytetem. Wiele firm doceniło nasze starania i zainwestowało u nas. Uważam, że potrzeba czegoś więcej. Nie tylko ilość pracy, ale i jakość pracy. Wyższe zarobki, możliwości rozwoju, lepsze systemy socjalne – mówił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, podczas inauguracji nowego miejskiego programu „Teraz lepsza praca”.

Pracodawcy, którzy będą chcieli korzystać z ulg podatkowych od nieruchomości, będą musieli nowym pracownikom zapewnić wynagrodzenie co najmniej w wysokości ponad 150 proc. najniższej krajowej (czyli ponad 3 tys. zł miesięcznie) z umową o pracę. Nie będzie można przenosić na te warunki pracowników z umów-zleceń.

Program przewiduje też powołanie rzecznika praw pracownika. Będzie nim Agata Wierny, rzecznik równych praw kobiet i mężczyzn w Urzędzie Miasta w Częstochowie. Będzie też konkurs dla pracodawców o certyfikat „Lepsza Praca”, aby poszukujący zatrudnienia wiedzieli, że firma z certyfikatem przestrzega wszystkich praw pracowniczych, daje możliwości rozwoju.

Sytuacja na rynku pracy w Częstochowie w ostatnich latach znacząco się poprawiła. Bezrobocie w mieście spadło do poziomu ok. 6,3-6,5 proc. (poniżej średniej w województwie śląskim), sporo firm szuka dziś pracowników. Częstochowa chce więc promować i nagradzać wyższe standardy zatrudnienia oraz tworzenie przez pracodawców możliwości rozwoju zawodowego pracowników.

– Będziemy premiować najlepszą formę zatrudnienia dla pracowników, jaką jest umowa o pracę. O ulgę będą mogli ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 80 proc. swojej załogi na umowę o pracę – informuje Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Projekt „Teraz lepsza praca” ma opierać się na trzech kierunkach działań: realizacji programu Fair Play, powstaniu Centrum Lepszych Miejsc Pracy oraz inicjatywach służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.

W ramach program Fair Play planowana jest m.in. modyfikacja uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy publicznej de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy dla pracodawców.

Będą mogli z niej korzystać – jak to określono – pracodawcy społecznie odpowiedzialni, dbający o pracowników i ograniczający umowy śmieciowe. Dzięki temu duża firma będzie mogła odzyskać 25 proc. nakładów, średnia 35 proc., a mała – do 45 proc.
Miasto zamierza też weryfikować postępowanie pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pracowników, aby uszczelnić system przyznawania ulg i aby zasada Fair Play była respektowana zarówno w relacji pracodawca – pracownik, jak i pracodawca – Urząd Miasta.

Firmy obecnie zainteresowane ulgami zdążą skorzystać z nich jeszcze na podstawie obecnych zapisów uchwały, oprócz tego przewidziany jest czas na dostosowanie się do nowych zapisów.