Ruchy Chwałowice i Jankowice prowadzą eksploatację w sąsiadujących ze sobą obszarach górniczych, które nie są oddzielone w sposób naturalny zaburzeniami geologicznymi. W latach 2008–2009 w ramach Centrum Wydobywczego Południe wykonano wyrobiska połączeniowe, które połączyły poziom 630m kopalni „Chwałowice” z poziomem 565m kopalni „Jankowice” . Było to okazją, by kopalnię odwiedził Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

– Jest to kontynuacja planów tworzenia w sposób techniczny kopalni zespolonych. Dokonano tutaj zamierzonej inwestycji połączenia dołowego przewozu części urobku z kopalni Chwałowice na kopalnię Jankowice, tym samym dociążając przeróbkę, która ma większe możliwości w Jankowicach. Ta inwestycja sprawia, że technicznie możemy lepiej wykorzystać urobek w kopalniach zespolonych – powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Tobiszowski o zyskach PGG
Mniejsze straty

Przekierowanie części wydobycia ruchu Chwałowice do ruchu Jankowice pozwoli na wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej ruchu Jankowice, to jest ciągnienia szybami, transportu poziomego oraz zdolności produkcyjnej ZPMW, jak również mocy produkcyjnych frontu ścianowego ruchu Chwałowice dla pełnego wzbogacania węgla w obu ruchach.

Ruch Jankowice przejmie 3,0 tys. ton netto urobku na dobę, co pozwoli na osiągnięcie średniego sumarycznego dobowego wydobycia w obu ww. ruchach oddziału KWK ROW w wysokości 19,1 tys. ton na dobę netto, to jest w ruchu Jankowice w wysokości 12,5 tys. ton netto oraz 6,6 tys. ton na dobę w ruchu Chwałowice.

Jednocześnie będzie możliwe pełne wzbogacanie w ZPMW obu ruchów całej nadawy do klasy minimum 23 MJ. Połączenie technologiczne pozwoli między innymi na rezygnację z ciągnienia w wozach urobku, możliwość likwidacji transportu kołowego urobku oraz ładowni oddziałowych i przerzutu międzypoziomowego urobku w ruchu Chwałowice.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 23,5 mln. zł poniesione na połączenie techniczne obu ruchów będą skutkowały obniżeniem kosztów funkcjonowania kopalni ROW. Zwrot poniesionych nakładów nastąpi po 3 latach tj. w roku 2019.