Sytuacja w Katowickim Holdingu Węglowym wciąż pozostaje napięta. Podczas porannego spotkania, które odbyło się w czwartek w siedzibie spółki, związkowcy otrzymali zapowiedziany projekt porozumienia dotyczącego warunków połączenia z Polską Grupą Górniczą. A fuzja ta - według ministerialnych zapowiedzi - ma nastąpić do 1 kwietnia.

- Zarząd zwrócił się do organizacji związkowych o przedstawienie ich uwag w formie jednolitego stanowiska.

Pozwoli to na rozpoczęcie rozmów dotyczących konkretnych punktów porozumienia. Zarząd KHW oczekuje teraz na informację zwrotną od strony społecznej, by określić kiedy przygotują one swoje uwagi, co pozwoli na rozpoczęcie rozmów - informował po zakończonym spotkaniu Wojciech Jaros, rzecznik prasowy KHW.

Pod holdingiem już ok. godz. 10 zebrała się grupa górników. Dopiero przed godz. 12 wyszli do nich związkowcy, obecni na spotkaniu. Poinformowali zgromadzonych, że przedstawiony projekt jest nie do przyjęcia.

- Jako Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce przy KHW nie jesteśmy w stanie przyjąć zaproponowanego przez zarząd porozumienia. Jest ono niekorzystne dla pracowników. Wypłata drugiej część "czternastki", nie może być warunkowana przyjęciem tych niekorzystnych rozwiązań - mówił Andrzej Herzog z ZZRG.

- Musimy przeanalizować otrzymane materiały. Jesteśmy gotowi do rozmów. Natomiast pierwsze czytanie tego projektu wskazuje, że proponowane porozumienie jest niekorzystne dla pracowników - dodaje Herzog.

Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć: zaproponowany projekt porozumienia zakłada "wchłonięcie" pracowników KHW przez PGG, a co za tym idzie - rozwiązanie Holdingowego Układu Zbiorowego. Włączenie pracowników KHW do PGG nie miałoby odbyć się na podstawie art. 23 prim kodeksu pracy, który zakłada, że po takiej fuzji, górnicy z KHW przez rok mogliby zachować dotychczasowe warunki zatrudnienia.