Żorski Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. Wiemy już, ilu przybyło Żorzan, a także jakie imiona królowały wśród nowo narodzonych dzieci.

Mamy dodatni przyrost naturalny! Urodziło się 637 małych mieszkańców miasta, natomiast zmarło 461 osób. Liczba wydanych aktów zgonu zmalała w stosunku do 2015 roku, kiedy było ich 539. Więcej urodziło się natomiast dzieci. Łącznie wydano 1159 aktów urodzeń, ale liczba ta obejmuje wszystkie dzieci urodzone w żorskim szpitalu.

- Warto podkreślić, że akty zgonów, jak i urodzeń zarejestrowaliśmy nie tylko dla mieszkańców naszego miasta.

W żorskiej porodówce rodzą swoje dzieci także kobiety z okolicznych miast, na przykład z Rybnika, Jastrzębia- Zdroju, Pszczyny czy Skoczowa, w żorskim hospicjum i szpitalu umierali mieszkańcy spoza Żor – wyjaśnia Małgorzata Kuźnik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach.

Najpopularniejszymi imionami, jakie nadawali rodzice, były wśród chłopców: Jakub (24 dzieci), Szymon (21 dzieci), Filip (21 dzieci), Wojciech (20 dzieci), a także Franciszek i Kacper. Wśród dziewczynek królowały Hanny (32 dzieci), Maje (22 dzieci), Amelie (21), Leny (20), Alicje (20), Zuzanny (19) i Wiktorie (19). - Odnotowaliśmy pojedyncze przypadki rejestracji aktów urodzeń, gdzie rodzice nadali swoim nowo narodzonym dzieciom starsze, bardzo tradycyjne imiona takie jak: Jadwiga, Felicja, Jerzy, Gustaw, Konstanty i Bolesław. Do ciekawych imion nadawanych dzieciom w Żorach należy zaliczyć takie jak: Liwia, Mila, Inez, Ziemowit, Samuel i Aaron – wylicza Małgorzata Kuźnik.

USC podsumował także zawarte w Żorach małżeństwa i odnotowane wyroki rozwodowe. Urzędnicy wydali 348 aktów małżeństwa, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu do roku 2015 (321). Z kolei 184 małżeństwa postanowiły się rozejść, co potwierdziły odpowiednie wyroki sądu. Tu także mamy tendencję wzrostową, bo w 2015 roku rozwodów było 134, a w 2014 roku 156. Jako ciekawostkę, możemy powiedzieć także, z obywatelami jakich państw wchodzili w związek małżeński mieszkańcy Żor. W naszym mieście ślub wzięli cudzoziemcy z Australii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Najwięcej par, bo aż 52 pobrało się we wrześniu, a 51 w sierpniu.

Najciekawsze imiona dzieci gwiazd