Piąta, jubileuszowa gala wręczenia - Klejnotów Ziemi Pszczyńskiej wyjątkowym kobietom odbyła się 26 maja w Dzień Matki w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. To był wieczór, pełen wzruszeń i atrakcji muzycznych.

Bernadeta Jonkisz – kobieta społeczna, Izabela Pilis- kobieta obyczajów, , Katarzyna Machnik – kobieta sztuki i kultury, Beata Ostrowska – kobieta biznesu oraz Genowefa Klimosz – Kobieta Ziemi Pszczyńskiej to kolejne Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej. Kobiety z sercem, pasą i zaangażowaniem.

Nagroda „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” przyznawana jest kobietom za ich szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz powiatu pszczyńskiego, promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych. Laureatki otrzymują broszki wzorowane na maneli czyli bransolecie z przełomu XVI i XVII wieku. Brosza przedstawia dwie splecione dłonie, a pomiędzy nimi serce.

Zobacz galerię
- Kiedy sześć lat temu zrodził się pomysł organizacji gali sytuacja kobiet na rynku pracy była szczególnie trudna, związana z długotrwałym pozostawaniem kobiet bez pracy oraz ich marginalizacją. Zależało nam na podjęciu działań motywujących i inspirujących inne kobiety, a także promujących kobiety kreatywne, silne, które z powodzeniem godzą wiele ról społecznych - mówiła podczas gali Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

I tak od pięciu lat, co roku łańcuch z „perłami pszczyńskimi” się wydłuża. Do grona 20 laureatek wyjątkowych odznaczeń dołączyło pięć nowych, wyjątkowych kobiet. Jury nie miało łatwego zadania. Do wyróżnienia zgłoszono aż 40 kandydatek. Laureatki wybrała kapituła w składzie: starosta pszczyński, Paweł Sadza (przewodniczący kapituły), przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Agata Tucka-Marek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, Bernadeta Sojka-Jany oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska”, Sylwia Pająk-Figula.

Nagrody wręczono w pięciu kategoriach:

KLEJNOTY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ:
Kobieta Społeczną została Bernadeta Jonkisz:

Pani Bernadeta od 12 lat jest instruktorem terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy będącym placówką Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie. Wcześniej współpracowała z Ośrodkiem jako wolontariuszka. Jest pomysłodawczynią wielu dodatkowych form aktywności, których wspólnym celem jest ogólnie pojęte uspołecznienie osób niepełnosprawnych i ukazanie ludziom ogromnego sensu i potrzeby istnienia takiego miejsca jak środowiskowy dom samopomocy. Angażuje z dużym sukcesem podopiecznych w takie inicjatywy, jak m.in. zespół Folkowianie, spotkania z muzyką religijną, przedstawienia jasełkowe. Pani Bernadeta swoim zapałem
i aktywnością zaraża do działania innych, a sprawy osób niepełnosprawnych zawsze stawia na pierwszym miejscu. Jej pozytywne nastawienie, kreatywność i życzliwość sprawiają, że jest osobą godną naśladowania.

KLEJNOTY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Kobietą Obyczajów i Tradycji została Izabela Pilis:

Pani Izabela jest nauczycielką w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach. Z jej inicjatywy odbywają się w szkole już od 13 lat „Wiosenne spotkania z folklorem”, których celem jest rozpowszechnianie i utrwalanie gwary śląskiej oraz dzieł sztuki miejscowych artystów i rękodzielników. Pani Izabela od 19 lat jest instruktorką muzyczną ludowego zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, który prezentuje kulturę ludową w Polsce i za granicą. Jej aktywność artystyczna zaowocowała licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Jest kobietą kreatywną, twórczą i pomysłową działającą na rzecz krzewienia lokalnych obyczajów, kultury i tradycji. Jej aktywność wpływa na integrację
i aktywizację innych kobiet w środowisku lokalnym.

KLEJNOTY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Kobietą Sztuki i Kultury została Katarzyna Machnik:

Pani Katarzyna jest wybitną osobowością muzyczną. Założyła w 1991 r. pszczyński chór kameralny „Con fuoco”, od 2014 prowadzi młodzieżowy zespół wokalny „Per spasso”. Od wielu lat kształtuje kulturę muzyki wokalnej i instrumentalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Niezwykle zaangażowana w wiele projektów i wydarzeń artystycznych na terenie całego regionu. Umiejętnie wiąże tradycję muzyczną Pszczyny z kształtowaniem gustów i wrażliwości muzycznej słuchaczy. Jej osiągnięcia i nagrody świadczą o profesjonalizmie i zaangażowaniu w pracę. Prezentuje szerokie spektrum form i stylów muzycznych w programach zespołów, które prowadzi. Jest wrażliwa na potrzeby szkół, instytucji, placówek służąc bezinteresowną pomocą i współpracą. Kocha muzykę i pięknie zaszczepia jej walory wśród mieszkańców Pszczyny.

KLEJNOTY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Kobietą Biznesu wybrano Beatę Ostrowską:

Pani Beata jest właścicielką firmy Szlif-Pol, którą budowała od podstaw od roku 2007. Obecnie zatrudnia 50 pracowników w tym również osoby niepełnosprawne. Firma stale się rozwija i poszerza zakres usług o nowe branże dla przemysłu i indywidualnych odbiorców. Współpracuje z Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie od 2015 roku, początkowo poprzez objęcie patronatem klasy kształcące się w zawodzie lakiernik. Jest fundatorem stypendium dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce. Pani Beata jest współorganizatorką wielu przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży. Jest osobą niezwykle wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka.

KLEJNOTY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Kobietą Ziemi Pszczyńskiej została Genowefa Klimosz:

Pani Genowefa - żona, matka, hafciarka, członkini zespołu ludowego, poetka, pasjonatka kultury i strojów śląskich, radna gminy Pawłowice a przede wszystkim osoba o naturze społecznika. Od ponad 50 lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym zarówno sołectwa Jarząbkowice, gminy Pawłowice jak i powiatu pszczyńskiego i w sposób szczególny wpływa na ich rozwój. Jej aktywne działania na rzecz krzewienia lokalnych obyczajów, kultury i tradycji przyczyniają się do integracji i aktywizacji mieszkańców. Kreatywność Pani Genowefy na polu społecznym, kulturalnym i samorządowym jest pozytywnym wzorem do naśladowania. Wieloletnia działalność społeczna, aktywność i zaangażowanie na rzecz mieszkańców przyniosły jej uznanie całego środowiska lokalnego.

ZOBACZ KONIECZNIE: NASZA RAMÓWKA
DZISIAJ POLECAMY PROGRAM KATARZYNY KAPUSTY Z CYKLU TU BYŁAM