Zobacz rownież: Jest decyzja sądu w sprawie Prince’a. Majątek artysty trafi w ręce sześciorga rodzeństwa