Pojęcie stresu zostało wprowadzone przez Hansa Hugona Selye'a, który badaniu tego zjawiska poświęcił 50 lat pracy naukowej. Selye jako pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem. Stresu nie da się uniknąć, ale można go redukować. Sprawdźcie, jak robić to skutecznie.