Sanepid skontrolował zakłady przygotowujące dietetyczne jedzenie w pudełkach. Wykryto sporo nieprawidłowości.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie przeprowadziła kontrolę w 45 zakładach prowadzących catering dietetyczny. W części z nich stwierdzono nieprawidłowości. Uchybienia dotyczyły przede wszystkim stanu sanitarno – higienicznego, rozszerzenia zakresu dotychczas prowadzonej działalności jak również prowadzenia działalności bez uzyskania decyzji zatwierdzającej Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

W wielu punktach, gdzie przygotowywano jedzenie, kontrolerzy stwierdzili, że w pomieszczeniach, gdzie przygotowywane jest jedzenie panuje brud, zaś pracownicy nie mają wymaganej odzieży ochronnej. Kontrola wykazała ponadto stosowanie środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia . Nie było też zabezpieczenia przed gryzoniami.

Sanepid podkreśla, iż wyniki kontroli, które wykazały nieprawidłowości są konsekwencją lekceważenia przez podmioty działające na rynku spożywczym zasad ujętych w przepisach prawa żywnościowego, w tym przede wszystkim zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP.

W wyniku działań podjętych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, skontrolowane firmy, w których stwierdzono nieprawidłowości, wprowadziły działania naprawcze. Uchybienie natury sanitarno – higienicznej zostały usunięte lub postępowania administracyjne są toku.

Skierowano także wnioski o nałożenie kar pieniężnych za prowadzenie działalności w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą PPIS lub bez uzyskania takiej decyzji.

Ponadto w związku z wykrytymi nieprawidłowościami nałożono grzywny w drodze mandatów karnych.

Dieta z pudełek. Co faktycznie się w nich znajduje?