Inwestycja w środowisko

Warte 700 mln zł projekty środowiskowe w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland na ostatniej prostej

best html templates

    Oddział ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, czyli dawna Huta Katowice, zbliża się do końca dużych inwestycji, które znacznie zmniejszą oddziaływanie zakładu na środowisko. Łączny koszt projektów, które mają zostać zakończone jeszcze w 2018 roku to ok. 700 mln złotych. Firma wspiera również inne inicjatywy środowiskowe, m.in. posadziła już w sumie 600 tysięcy drzew.

    Środowiskowa ofensywa w Dąbrowie Górniczej dotyczy stalowni, spiekalni oraz elektrociepłowni TAMEH POLSKA. W przypadku stalowni prace dotyczą modernizacji istniejącego systemu odpylania oraz budowy nowej odpylni, wielkością zbliżonej do bloku mieszkalnego, co przełoży się na znaczne obniżenie emisji pyłów podczas wytapiania stali z surówki i złomu. Ponadto, na wysokości ok. 40 m zainstalowane zostaną gigantyczne okapy. Wyłapią one tzw. emisję niezorganizowaną, która obecnie widoczna bywa nad budynkiem stalowni. Okapy są wysokie i szerokie na 12 metrów, a waga każdego z nich to 12 ton. Nad każdym z trzech konwertorów (urządzeń, w których powstaje stal), zamontowane zostaną trzy takie „pochłaniacze”. Dzięki realizacji tych zadań wydajność systemu odpylania zwiększy się trzykrotnie.

Mobirise

Tyle wyniesie powierzchnia filtracyjna nowej odpylni. To powierzchnia ponad 4 boisk piłkarskich.

Mobirise

Tyle worków filtracyjnych zostanie zamontowanych. Ułożone obok siebie miałyby długość około 64 km. To odległość z Dąbrowy Górniczej do Częstochowy.

Mobirise

Poniżej tej wartości będzie poziom emisji pyłów, co będzie zgodne z konkluzją BAT (najlepszych dostępnych technik).


Nowoczesne hybrydy

    Projekty dotyczące spiekalni polegają na budowie nowoczesnych filtrów dla taśm spiekalniczych, które wykorzystywane są do tworzenia spieku rudy żelaza – podstawowego składnika wsadu dla wielkich pieców. Każda z instalacji odpylających będzie hybrydą: połączeniem dwóch typów filtrów – elektrostatycznego i workowego – w jednej obudowie. Do jednej taśmy przyporządkowane będą aż dwa takie zestawy. W październiku 2017 roku uruchomiono pierwszy filtr dla taśmy nr 3, natomiast rozruch drugiego nastąpił w pierwszej połowie maja 2018 roku. Bliźniaczy projekt dotyczy taśmy spiekalniczej nr 1. Cała inwestycja pozwoli ponadsześciokrotnie zmniejszyć emisję pyłu na obydwu taśmach.


Oczyszczanie spalin na wielką skalę

    Nad trzecim z projektów pracuje TAMEH POLSKA (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i TAURON Polska Energia). Jest to budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w elektrociepłowni. Dzięki tej inwestycji spaliny powstające w kotłach energetycznych będą najpierw odsiarczane po wejściu w reakcję z wapnem, a później dodatkowo odpylane. Następnie, po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, będą poddawane odazotowaniu przy użyciu wody amoniakalnej. - Efekt środowiskowy będzie olbrzymi. Ta instalacja pozwoli nam ograniczyć emisję pyłów o  ponad 86 proc., tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki o 66 proc.– mówi Manfred Wawrzynosek, członek zarządu TAMEH POLSKA. 

    - Dostosowanie naszych instalacji do wymogów unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych to wydatek znacznie przekraczający miliard złotych - informuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu oraz dyrektor ochrony środowiska i energetyki ArcelorMittal Poland. – Pod kątem jej zapisów unowocześniliśmy już m.in. krakowską koksownię i krakowski wielki piec. W Zdzieszowicach zmodernizowaliśmy wydział węglopochodnych, a w Sosnowcu elektrociepłownię. To ogromny wysiłek modernizacyjny i wielki wydatek, dlatego cieszymy się, że na część tych zadań udało nam się uzyskać pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje. - Kwestie związane z ograniczaniem oddziaływania naszych procesów na otoczenie traktujemy z najwyższą powagą. Realizowane obecnie przedsięwzięcia pozwolą nam nie tylko dotrzymać limitów wynikających z przepisów unijnych, ale i spełnić oczekiwania mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko – mówi Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland.

Mobirise